Việt Nam muốn thành một trong các nước có nền nông nghiệp hàng đầu VOA

Việt Nam muốn thành một trong các nước có nền nông nghiệp hàng đầu | VOA
Việt Nam hôm 7/2 loan báo chiến lược nông  nghiệp mới, muốn trở thành một trong những  . nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới.
Theo cổng thông tin của chính

Việt Nam muốn thành một trong các nước có nền nông nghiệp hàng đầu | VOA

Việt Nam hôm 7/2 loan báo chiến lược nông  nghiệp mới, muốn trở thành một trong những  . nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới.

Theo cổng thông tin của chính phủ, Phó Thủ tướng  . Lê Văn Thành hôm 28/1 ký duyệt chiến lược phát  triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 20212030,  . nhắm đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng  GDP nông lâm thủy sản từ 2,53%/năm,  . tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy  sản từ 5,56%/năm; nhắm phát triển thị trường,  . nhất là thị trường xuất khẩu với tốc độ tăng giá  trị xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 56%/năm.

 . Bản chiến lược còn nhắm tăng thu nhập cho  nông dân, giảm lao động nông nghiệp trong  . tổng lao động xã hội xuống dưới 20%, và nâng tỷ  lệ lao động nông nghiệp được đào tạo trên 70%.

 . Vài năm gần đây, nông nghiệp chiếm  xấp xỉ 13% toàn bộ GDP của Việt Nam..

https://youtu.be/0eMIeNl9cB0Việt Nam muốn thành một trong các nước có nền nông nghiệp hàng đầu | VOA
Việt Nam hôm 7/2 loan báo chiến lược nông  nghiệp mới, muốn trở thành một trong những  . nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới.
Theo cổng thông tin của chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *